Alimentatie

Scheiden heeft niet alleen emotionele, maar ook financiële consequenties. Naast de verdeling van de bezittingen en schulden, moet er ook een alimentatieregeling worden afgesproken. Wie betaalt deze aan wie en hoe hoog is de alimentatie? Ik help bij het uitzoeken van deze zaken en het berekenen van het alimentatiebedrag.

Kinderalimentatie
Je bent als ouder verplicht bij te dragen in de kosten van de verzorging en opvoeding van kinderen tot 21 jaar. Dit heet 'onderhoudsplicht'. Het maakt daarbij niet uit of je als ouders gehuwd bent geweest of niet.

Wanneer de kinderen het merendeel van de tijd bij één ouder verblijven, ontvangt deze ouder kinderalimentatie van de andere ouder. De hoogte van de kinderalimentatie wordt berekend aan de hand van de wettelijke Tremanormen. Hierbij wordt rekening gehouden met:
  • het netto gezinsinkomen tijdens de huwelijks- of samenwoonperiode;
  • de behoeften van het kind en de daarbij behorende kosten;
  • de draagkracht van beide ouders en de verdeling van de zorg voor de kinderen.

Kinderalimentatie bij co-ouderschap
Bij co-ouderschap wonen de kinderen afwisselend bij beide ouders. Er worden in dit geval andere afspraken gemaakt rondom de kinderalimentatie. De ouders spreken samen af wie welke kosten voor zijn rekening neemt. Aan de hand daarvan wordt bepaald of het betalen van alimentatie nog nodig is en zo ja, wie deze dan aan wie betaalt. In sommige gevallen opent men een kindrekening waar beiden geld op storten en waar alles voor de kinderen van betaald kan worden.

Partneralimentatie
Bij een echtscheiding ben je wettelijk verplicht elkaar te onderhouden. Als de partners ongeveer evenveel verdienen, is het betalen van partneralimentatie in de meeste gevallen niet nodig. Wanneer er sprake is van een groot inkomensverschil, kan degene die geen of nauwelijks inkomen heeft partneralimentatie vragen. Jullie kunnen samen afspraken maken over de hoogte van de alimentatie. Omdat de verplichting tot het betalen van alimentatie vaak veel frustratie met zich meebrengt, is het verstandig om samen met een mediator de mogelijkheden te bekijken. Alimentatie is maatwerk en uiteindelijk is het de bedoeling dat er afspraken worden gemaakt waar jullie beiden mee verder kunnen.

Er zijn wettelijke afspraken rondom de partneralimentatie, maar in onderling overleg mag je hiervan afwijken. Ik kan onder andere helpen met het bepalen van de hoogte en de duur van de alimentatie. Mijn doel is om zoveel mogelijk zekerheden in de alimentatieregeling in te bouwen, zodat jullie zo min mogelijk afhankelijk zijn van veranderingen in elkaars privéleven en andere omstandigheden die tot wijzigingsprocedures kunnen leiden. Denk bijvoorbeeld aan afspraken over de duur van de alimentatie en wat als één van jullie opnieuw gaat samenwonen?

Meer weten over alimentatie?
Neem dan contact met mij op via info@yvonnevandecruijs.nl of via het contactformulier.