Mediation bij beëindiging samenwonen

Ook wanneer het samenwonen beëindigt wordt, kun je kiezen voor scheidingsmediation. Veel cliënten vinden het prettig wanneer er iemand is die hen begeleidt bij de vele zaken die geregeld moeten worden. Met name als er kinderen bij betrokken zijn, moeten er goede afspraken worden gemaakt. Een ouderschapsplan is namelijk ook voor samenwonenden met gezamenlijk gezag verplicht.

Het verschil met gehuwde en geregistreerde partners, is dat samenwonenden geen wettelijke verplichting hebben om het scheidingsverzoek voor te leggen aan de rechter. Realiseer wel dat bij het beëindigen van samenwonen echter net zoveel geregeld moet worden als bij een echtscheiding. Zeker als jullie kinderen hebben en/of samen een woning hebben gekocht.