Nazorg bij scheiding

Wanneer jullie het eens zijn over alle afspraken, nemen we deze op in het convenant en stellen we samen het ouderschapsplan op. Dit is echter een momentopname. Als de situatie verandert, kan het zijn dat de afspraken in het ouderschapsplan moeten worden aangepast. Soms al heel snel en soms pas na jaren.

Wanneer de financiële situatie bijvoorbeeld verandert, dient de alimentatie opnieuw berekend te worden. Het kan ook voorkomen dat de thuissituatie wijzigt of dat bepaalde afspraken uit het ouderschapsplan in de praktijk niet goed blijken te werken. Dan moeten de afspraken in het plan worden aangepast.

Ook na de scheiding ben ik er voor jullie
Ik vind het belangrijk dat jullie tevreden blijven over de gemaakte afspraken, ook als de situatie verandert. Daarom bied ik kosteloos en eenmalig een evaluatiegesprek voor het ouderschapsplan aan, binnen een termijn van 1 jaar.