Het ouderschapsplan

Gaan jullie scheiden en zijn er minderjarige kinderen bij betrokken? Dan dienen jullie samen een ouderschapsplan op te stellen. Ook voor samenwonenden met gezamenlijk gezag is dit verplicht. Het ouderschapsplan wordt toegevoegd aan het echtscheidingsconvenant en bevat onder meer afspraken over de dagelijkse zorg voor de kinderen, de verdeling van vakanties en communicatie tussen de ouders. 

Doorgaans hebben beide ouders de beste bedoelingen en toch is het niet altijd eenvoudig om tot goede afspraken te komen. Als mediator help ik om samen op één lijn te komen. Want een goed ouderschapsplan brengt duidelijkheid en rust in zowel jullie leven als dat van de kinderen.

Wat moet er in het plan staan?
Wat er precies in het ouderschapsplan komt te staan, bepalen jullie grotendeels zelf. Ik zal jullie meenemen in de mogelijkheden en helpen een plan op te stellen waar jullie beiden achter staan. Bij kinderen jonger dan 18 jaar, moeten jullie over de volgende onderwerpen in elk geval afspraken maken:
 • Zorg en opvoeding
  Welke afspraken maken jullie over de zorg en opvoeding?
 • Omgangsregeling
  Kiezen jullie voor co-ouderschap of gaan de kinderen bij één van jullie wonen? Hoe vaak zien de kinderen de andere ouder dan? 
 • Informatie-uitwisseling
  Over welke onderwerpen houden jullie elkaar op de hoogte en waarover beslissen jullie samen?
 • Verdeling van kosten van opvoeding en verzorging
  Hoe hoog is het bedrag aan kinderalimentatie en wie betaalt dit aan wie?
Betrekken van de kinderen
Kinderen dienen - passend bij de leeftijd - zoveel mogelijk betrokken te worden bij het ouderschapsplan. Jullie kunnen individuele wensen met ze bespreken, bijvoorbeeld over woonruimte of de omgangsregeling. Wanneer dit in het belang is van het kind, kunnen deze wensen worden opgenomen in het ouderschapsplan.

Evalueren van het ouderschapsplan
Het is verstandig om het ouderschapsplan na enige tijd samen te evalueren en waar nodig, met de kinderen, aan te passen. Want wat op dit moment passend is, voldoet over een jaar misschien niet meer. De kinderen ontwikkelen zich, maar ook jouw eigen situatie of die van jouw ex-partner kan veranderen. Dit evaluatiegesprek kan bij mij plaatsvinden. Deze nazorg is bij de mediation inbegrepen.
Neem contact met mij op om een afspraak te maken voor het evaluatiegesprek.

Communicatieproblemen na de scheiding
Hebben jullie een goed ouderschapsplan en zijn er toch problemen tussen jullie als ouders?
Wanneer je er samen niet uitkomt, is het verstandig om een afspraak te maken voor een mediationgesprek. Ik kan samen met jullie kijken waar de problemen door ontstaan en de communicatie tussen jullie verbeteren. Hoe eerder dit gebeurt, hoe minder schade jullie hiervan zullen ondervinden.

Is de scheiding niet door mij begeleid, maar willen jullie wel een afspraak maken voor een evaluatie- of mediationgesprek?
Neem dan vrijblijvend contact met mij op.